Privacyverklaring

Judith Konings, gevestigd aan Hoge Dijkje 14 7442 AE Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Judith Konings, Hoge Dijkje 14 7442 AE Nijverdal
0641113447, info@judithkonings.nl

Persoonsgegevens die Judith Konings verwerkt

Judith Konings verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die zij verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op onze website in te vullen, in andere correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
Met welk doel en op basis van welke grondslag Judith Konings persoonsgegevens verwerkt

Judith Konings verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Correspondentie met betrekking tot onze diensten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U mogelijk in de toekomst de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Judith Konings analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
Geautomatiseerde besluitvorming

Judith Konings neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld Judith Konings) tussen zit. Judith Konings gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Naam systeem: Processwire contactformulier
Waarom wordt het gebruikt: u kunt als bezoeker van de website via het contactformulier makkelijk contact opnemen met Judith Konings.
Onderliggende logica: Via het contactformulier op de website kunt u bijvoorbeeld een vraag stellen aan Judith Konings, u opgeven voor een cursus, workshop of (proef-)les.
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Processwire contactformulier zorgt ervoor dat uw naam en mailadres wordt verzonden naar de mailbox van Judith Konings, zodat zij kan reageren op uw vraag. De gegevens worden niet gebruikt door Judith Konings voor andere doeleinden, tenzij u daar toestemming voor hebt gegeven.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Judith Konings uw gegevens ontvangt en vastlegt: Op de site van Judith Konings is het mogelijk contact op te nemen met Judith Konings via een contactformulier. Uw naam, emailadres en, indien ingevuld, telefoonnummer en vraag of bericht, worden verzonden naar de inbox van Judith Konings, zodat zij kan reageren op uw vraag of opmerking. Deze gegevens worden alleen verzonden wanneer u de box aanvinkt dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en privacyverklaring. De gegevens komen in de inbox van Judith Konings en worden verwijderd wanneer u dat verzoek indient of wanneer de aangegeven bewaartermijn (zie “Hoe lang Judith Konings persoonsgegevens bewaart” verderop in dit document) is verstreken.

Naam systeem: Mailchimp
Waarom wordt het gebruikt: Verzenden nieuwsbrief, informatie over diensten, agenda, stemtips
Onderliggende logica: Om u op de hoogte te houden
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Judith Konings probeert uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, daarom heeft zij een overeenkomst met Mailchimp.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Judith Konings uw gegevens ontvangt en vastlegt: U schrijft zichzelf in via de inschrijfpagina op haar website of op een intekenformulier tijdens bijvoorbeeld een workshop of ander evenement. U moet akkoord gaan met de privacyverklaring. Onderaan elke nieuwsbrief die u van Judith Konings ontvangt, vindt u een link, waarmee u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of uzelf kunt afmelden.

Naam systeem: Google analytics
Waarom wordt het gebruikt: Om de website van Judith Konings te verbeteren
Onderliggende logica: Judith Konings wil u graag goed van dienst zijn
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: De AVG stelt een aantal richtlijnen voor het gebruik van cookies. Judith Konings voldoet aan deze richtlijnen: Zo heeft Judith Konings een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet en Judith Konings maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Judith Konings uw gegevens ontvangt en vastlegt: Uw gegevens worden opgeslagen in Google Analytics, zoals u hierboven kunt lezen heeft Judith Konings dit goed afgeschermd. De gegevens worden alleen gebruikt voor het optimaal laten draaien van de website en om inzicht te geven in welke pagina’s goed bezocht worden.

Naam systeem: Microsoft Excel
Waarom wordt het gebruikt: Voor de boekhouding
Onderliggende logica: Dit programma gebruikt Judith Konings om haar boekhouding bij te houden.
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Wanneer u een factuur van Judith Konings ontvangt zijn uw gegevens opgeslagen in een Exceldocument.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Judith Konings uw gegevens ontvangt en vastlegt: U neemt een product of dienst af bij Judith Konings en ontvangt hiervoor een factuur. Om belastingaangifte te kunnen doen over het ontvangen bedrag, staat informatie over deze factuur vermeld in een Exceldocument.

Naam systeem: eigen datasysteem
Waarom wordt het gebruikt: Voor de administratie en boekhouding van Judith Konings
Onderliggende logica: Dit programma gebruikt Judith Konings om facturen op te stellen en om haar administratie bij te houden, bijvoorbeeld of er lessen gevolgd zijn.
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Wanneer u een factuur van Judith Konings ontvangt zijn uw gegevens opgeslagen in haar eigen datasysteem. Ook houdt zij hierin mogelijk bij wanneer en of u een les heeft gevolgd en kunt u te allen tijde inzicht krijgen in deze gegevens, zoals het aantal gevolgde lessen.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Judith Konings uw gegevens ontvangt en vastlegt: U neemt een dienst af bij Judith Konings en ontvangt hiervoor een factuur. Dat is mogelijk via haar eigen datasysteem. Om een factuur op te stellen heeft Judith Konings uw gegevens nodig. Deze worden opgeslagen in het systeem, waardoor de factuur kan worden opgesteld.

Naam systeem: todoist.com
Waarom wordt het gebruikt: Dit programma gebruikt Judith Konings om haar takenlijst, aanmeldingen voor cursussen en andere informatie met betrekking tot al haar werkzaamheden in bij te houden.
Onderliggende logica: om haar werk te kunnen doen is het belangrijk tijdig bepaalde taken uit te voeren. Dit systeem helpt haar daarbij. Daarnaast gebruikt zij het systeem om informatie uit verschillende bronnen (telefoon, email, whatsapp, facebook, etc.) op één plek te verzamelen.
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Snelle informatieverwerking; tijdig ontvangen van gewenst informatie, facturen, etc.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Judith Konings uw gegevens ontvangt en vastlegt: wanneer, via welke weg dan ook, contact wordt gezocht met Judith Konings en dit vraagt om een actie van Judith Konings, wordt dit vastgelegd in het systeem Todoist.

Naam systeem: archief
Waarom wordt het gebruikt: In het archief worden documenten bewaard die van waarde zijn om te bewaren.
Onderliggende logica: In enkele gevallen is het van belang om deze documenten direct paraat te hebben.
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: In het archief worden documenten bewaard die van waarde zijn om te bewaren. Het gevolg is dat de documenten direct tot uw beschikking staan.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Judith Konings uw gegevens ontvangt en vastlegt: Waardevolle documenten worden opgeslagen in mijn digitale archief of in een map.

Naam systeem: telefoon
Waarom wordt het gebruikt: Om contact met u op te nemen, alleen indien dit noodzakelijk is.
Onderliggende logica: Contact
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Contact
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Judith Konings uw gegevens ontvangt en vastlegt: Telefoonnummers van klanten waarmee telefonisch contact noodzakelijk is worden opgeslagen in de telefoon van Judith Konings. Andere telefoonnummers worden niet opgeslagen haar telefoon.

Naam systeem: computer
Waarom wordt het gebruikt: Om (een deel van) het werk van Judith Konings te verrichten
Onderliggende logica: Zodat Judith Konings haar werk kan verrichten
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Op de computer van Judith Konings worden gegevens opgeslagen om haar werk te kunnen verrichten.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Judith Konings uw gegevens ontvangt en vastlegt: Uw gegevens worden in enkele gevallen opgeslagen op de computer van Judith Konings. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn voor haar administratie. Hoe lang zij persoonsgegevens bewaart leest u onder “Hoe lang Judith Konings persoonsgegevens bewaart”.

Naam systeem: tablet
Waarom wordt het gebruikt: Om (een deel van) het werk van Judith Konings te verrichten
Onderliggende logica: Zodat Judith Konings haar werk kan verrichten
Belang en verwachte gevolgen voor betrokkene: Op de tablet van Judith Konings worden gegevens opgeslagen om haar werk te kunnen verrichten.
Hieronder volgt de documentatie over het proces waarin Judith Konings uw gegevens ontvangt en vastlegt: Uw gegevens worden in enkele gevallen opgeslagen op de tablet van Judith Konings. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn voor het geven van een workshop. Hoe lang zij persoonsgegevens bewaart leest u onder “Hoe lang Judith Konings persoonsgegevens bewaart”.

Hoe lang Judith Konings persoonsgegevens bewaart

Judith Konings bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden uiterlijk 24 maanden* na dato verwijderd uit onze systemen, tenzij u toestemming heeft gegeven uw gegevens langer te bewaren. Met uitzondering van gegevens die nodig zijn voor de Belastingdienst (7 jaar) en andere overige zaken die gerelateerd zijn aan verplichtingen vanuit de overheid, zoals het bewaren van bewijzen en documenten die opgeslagen worden in het archief.
*Judith Konings doet haar uiterste best het uitgebreide archief voor 1 januari 2019 herzien te hebben, zodat deze voldoet aan deze voorwaarde.

Delen van persoonsgegevens met derden

Judith Konings verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Judith Konings werkt alleen samen met bedrijven of instellingen waarin zij het vertrouwen heeft dat deze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als zijzelf. Judith Konings blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en doet haar uiterste best om uw gegevens veilig te houden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Judith Konings gebruikt

Judith Konings gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan haar website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Judith Konings gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Voor Google Analytics geldt dat Judith Konings het delen van informatie heeft uitgezet en dat zij een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met Google, daarmee voldoet zij aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Judith Konings en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Judith Konings een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@judithkonings.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Judith Konings u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Judith Konings reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken (met uitzondering van feest- en zondagen en vakanties), op uw verzoek. Judith Konings wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Judith Konings neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@judithkonings.nl.

Versie 23 mei 2018 - 5 december 2022 goedgekeurd